اس ام اس تولدت مبارک,اس ام اس تولد,اس ام اس جدید

اس ام اس برای تولد

چه لطیف است حس آغازی دوباره،

و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس…

و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!

و چه اندازه شیرین است امروز…

روز میلاد…

روز تو!

روزی که تو آغاز شدی!

تولد مبارک

اس ام اس تولدت مبارک,اس ام اس تولد,اس ام اس جدید

******************************

اس ام اس تولدت مبارک,اس ام اس تولد,اس ام اس جدید

بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست

و قشنگ ترین روزم روز شکفتنت.

تولد مبارک

اس ام اس تولدت مبارک,اس ام اس تولد,اس ام اس جدید

******************************

اس ام اس تولدت مبارک,اس ام اس تولد,اس ام اس جدید

هرسال وقتی…..(تاریخ تولد)……هزاران شهاب به سمت زمین هجوم میاوردن

از خودم می پرسیدم

چه اتفاقی افتاده که آسمونیا میخوان خودشونو به زمین برسونن؟….

و امسال فهمیدم اونا به پیشواز حضور مسافری میان که  زمینو

با گامهای مهربونش نوازش کرد تا سفرشو از خودش به خدا شروع کنه ….

تولدت مبارک

اس ام اس تولدت مبارک,اس ام اس تولد,اس ام اس جدید